1/8FNPTX1/8MNPT SWIVEL 90 DEGREE

Item No
501-257-000